Go to Top

Rozwód

Rozwód

Kancelaria radców prawnych oferuje Państwu usługi związane z prawem rodzinnym, opiekuńczym, sprawami rozwodowymi i separacją. Na każdym etapie tego typu postępowań możecie Państwo liczyć na pomoc i doradztwo doświadczonego radcy prawnego.

Kancelaria radców prawnych gwarantuje Państwu dbałość o poufność i tajemnicę zawodową w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, sprawach rozwodowych, separacyjnych jak również w sprawach o podział majątku małżonków. Również w negocjacjach pozasądowych, oraz przed wymiarem sprawiedliwości, możecie Państwo liczyć na wsparcie ze strony Kancelarii. Radca prawny udziela także pomocy w zakresie sporządzania pozwów i innych pism procesowych.

Pomoc radcy prawnego w sprawach rodzinnych i rozwodowych polega na:

  • reprezentowaniu klienta w sprawach separacyjnych, rozwodowych z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie współmałżonka,
  • doradztwu w sprawach podziału majątku po rozwodzie, majątkowych umów małżeńskich, zniesieniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej,
  • pomocy przy regulacji zobowiązań małżonków względem siebie po rozwodzie, np. sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • rozstrzygnięciu w sprawach alimentów, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej.

Zapraszam do konsultacji w sprawach rozwodów z radcą prawnym!

 Radca Prawny Alina Terpińska
ul. 3 Maja 28 lok.6
35-030 Rzeszów
@: kancelaria.terpinska@gmail.com

Radca Prawny Monika Wolan
ul. 3 Maja 28 lok.6
35-030 Rzeszów
@: wolan.monika@gmail.com