Go to Top

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria radców prawnych oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Oferta obejmuje reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej. Klienci mogą także skorzystać z usług w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii. Kancelaria zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, zażaleń, skarg, odwołań i wniosków do różnych instytucji państwowych.

Kancelaria w zakresie prawa Administracyjnego oferuje :

  • udzielanie porad, wydawanie pisemnych i ustnych opinii,
  • sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych,
  • sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych,
  • reprezentacja przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi I i II instancji.

 Zapraszam do konsultacji w sprawach administracyjnych z radcą prawnym!

 Radca Prawny Alina Terpińska
ul. 3 Maja 28 lok.6
35-030 Rzeszów
@: kancelaria.terpinska@gmail.com

Radca Prawny Monika Wolan
ul. 3 Maja 28 lok.6
35-030 Rzeszów
@: wolan.monika@gmail.com