Go to Top

Zakres specjalizacji

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach:

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się obsługą:

 • spraw spadkowych,
 • spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań w wypadkach komunikacyjnych,
 • spraw o dochodzenie odszkodowań za szkody na mieniu,
 • spraw w postępowaniach podatkowych oraz przed ZUS,
 • spraw związanych z zadośćuczynieniem za szkody na osobie, za błędy w sztuce medycznej, uszkodzenia ciała oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w tym również za śmierć osoby bliskiej,
 • spraw związanych z służebności a także wszystkich spraw majątkowych.

Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się obsługą spraw rozwodowych a także alimentacyjnych, w tym:

 • reprezentuje klienta w sprawach separacyjnych oraz rozwodowych,
 • doradza w sprawach podziału majątku po rozwodzie,
 • doradza w sprawach zobowiązań małżonków względem siebie po rozwodzie,
 • prowadzi sprawy o przyznanie alimentów, kontakty z dzieckiem czy przyznanie władzy rodzicielskiej,
 •  obsługuje umowy alimentacyjne,
 • negocjacje w sprawie podwyższenia bądź obniżenia wysokości alimentów.

Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się obsługą wszystkich spraw z zakresu prawa administracyjnego, w tym:

 • udziela porad, oraz wydaje ustne i pisemne opinie niezbędne w sprawach administracyjnych,
 • sporządza odwołania od decyzji administracyjnych organów,
 • reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi I i II instancji.

Prawo gospodarcze

Kancelaria Radców Prawnych zajmuje się:

 • kompleksową obsługą prawną firm, spółek oraz podmiotów gospodarczych,
 • obsługą oraz opiniowaniem umów między firmowych, rejestracją zmian w KRS
 • reprezentowaniem przedsiębiorstw przed organami państwowymi w toczących się postępowaniach.

Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się obsługą spraw z zakresu prawa pracy, w tym:

 • oferuje pomoc prawna w rozstrzyganiu spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy,
 • sporządza i analizuje projekty umów o zatrudnienie,
 • prowadzi sprawy o odszkodowanie, zwolnienia lub przywrócenie do pracy.